Hlava R: Vývoj po roce 1945

Kapitola 4: Vývoj ve východním bloku v 70. a 80. letech

Leonid Brežněv v roce 1973 na návštěvě USA

1. Novým generálním tajemníkem KS SSSR byl zvolen Leonid Iljič Brežněv. Ve své funkci vydržel téměř 20 let. To znamenalo utužení konzervativního komunismu, rozmach stranické byrokracie, konec reforem a papírové plánování výroby. Opět byl kladen důraz na průmyslovou výrou. Spotřební průmysl zaostával i zemědělství.

2. Ve vztahu k Západu jednak SSSR vztahy zlepšoval – 1972 podepsal dokumenty o jaderném odzbrojování a 1975 v Helsinkách na konferenci KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě) slíbil dodržovat lidská a občanská práva, ale nedodržoval.

3. Na druhé straně 1976 rozmístil SSSR jaderné rakety v socialistických zemích. V odvetu Západ rozmístil své rakety také.

4. 1968 potlačil SSSR pokus o demokratizaci režimu v Československu – „dočasná“ okupace (do 1990).

5. 1969 pohraniční konflikt s Čínou.

6. V 70. letech podporoval SSSR komunistická hnutí ve světě (Angola a Afghánistán 1979-89). To vyvolalo celosvětové zbrojení v 80.letech a militarizaci sovětské společnosti. Američtí prezidenti Bush a Reagan přestali Sovětům ustupovat, vyhlásili plán tzv.hvězdných válek a donutili tím SSSR ještě více zbrojit, což vedlo k jeho hospodářskému vysílení.

7. Došlo ke stagnaci hospodářství, vědy, kultury a celého života. SSSR vysával ekonomiky spřátelených zemí, tzv. mezinárodní dělba práce byla iluzí. Přesto někde proběhly drobné reformy

a)  Maďarsko povolilo drobné podnikání a více spolupracovalo se Západem

b) Rumunsko (Nicolae Ceausescu) se snažilo o nezávislou politiku, ale došlo k hospodářským chybám, obrovskému zadlužení a národnostním problémům (proti Maďarům)

c) Polsko (E. Gierek) snaha o reformy, zanedbání zemědělství. Došlo k nepokojům vedeným nezávislými odbory (Solidarita – Lech Walensa), proto 1981 vojensky potlačeny, v čele země generál W. Jaruzelski. Velká zahraniční zadluženost.

Gorbačov v roce 2007 v Berlíně

8. Po Brežněvově smrti (krátce Andropov a Černěnko) nastoupil 1985 radikální reformní generální tajemník Michail Gorbačov. Vyhlásil tzv. přestavbu sovětského hospodářství se snahou odstranit strnulost výroby a přiblížit ji trhu; dále v politice zahájil tzv. glasnosť = svoboda slova a kritiky. Provedl kádrové změny, odstranil staré Brežněvovy stoupence, propustil politické vězně.

9. V zahraniční politice zahájil odzbrojování, třikrát se setkal s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a domluvil zničení jaderných raket. Skončila epocha konfrontace Východu a Západu.

10. Demokratizace života v SSSR probudila reformní síly v socialistických zemích a výsledkem byl rok 1989, kdy se rozpadl jejich komunistický režim. RVHP i Varšavská smlouva zanikly.

11. Reformy v SSSR znamenaly odhalení obrovských těžkostí nahromaděných za celé století. Reformní komunisté však nevěděli, jak je řešit v rámci komunistické ideologie. Staří komunisté se pokusili 1993 o politický převrat v Moskvě, zatkli Gorbačova. Rusové však už nechtěli návrat ke komunismu, jejich mluvčím se stal Boris Jelcin, armáda přestala pučisty poslouchat a komunisté byli poraženi.

12. Gorbačov odstoupil, komunistická strana byla zakázána, prezidentem SSSR byl zvolen Boris Jelcin a následně se SSSR rozpadl. Skončila doba studené války.

Boris Jelcin
Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama