Hlava R: Vývoj po roce 1945

Kapitola 2: Studená válka

1. V západní Evropě vzrostly po válce sympatie ke komunismu a SSSR. Ve volbách však většinou byli poraženi a zvítězila parlamentní demokracie. Hospodářství západních zemí bylo válkou rozvráceno. Proto se 1947 USA rozhodly pro hospodářskou pomoc – tzv. Marshallův plán (3 miliardy dolarů ročně, dodání spotřebního zboží, paliva a surovin, aby se pomohlo „nastartovat“ domácí hospodářství) – spojenou s politickou doktrínou prezidenta Trumana o nutnosti zabránit šíření komunismu. Tento plán byl určen všem evropským zemím, ale tzv. lidovědemokratické státy byly nuceny na Stalinův nátlak odmítnout.

2. Rozdělení Německa - nastalo roku 1949. Zatímco v západních zónách Spojenci plnili postupimské dohody, SSSR ve východní zóně zmanipuloval volby, podporoval komunisty a omezoval demokracii. Proto západní zóny přijaly Marshallův plán, měnově se oddělily. Vznikla Spolková republika Německo, v čele spolkový kancléř Konrád Adenauer – brzký hospodářský zázrak, demokracie. Východní část vyhlásila Německou demokratickou republiku (Wilhelm Pieck).

3. Do roku 1948 země osvobozené SSSR se staly součástí tzv. sovětského bloku = lidovědemokratické státy. Byl zestátněn průmysl, provedena násilná kolektivizace podle sovětského vzoru, zrušena demokracie a nahrazena „diktaturou proletariátu“ = komunistických stran. Státy = Polsko, ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávie, Albánie a NDR. Jugoslávie v roce 1948 z bloku vystoupila po roztržce StalinTito a snažila se o jakousi střední cestu mezi oběma evropskými bloky.

4. Dovršení západní integrace:

a) 1949 vojenská obranná organizace NATO (Severoatlantická aliance)

b) 1950 – Evropská rada – politická koordinace

c) 1957 – Evropské hospodářské společenství EHS = společný trh, bez celních bariér

d) 1958 – Evropský parlament ve Štrasburku

e) dále Evropský soudní dvůr (Haag), Evropský měnový systém

5. Dovršení východní integrace:

a) 1949 – Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP = „tábor míru proti imperialismu a válce“, cíl plánování hospodářství, vzájemný obchod a mezinárodní dělba práce (hlavně plní zájmy sovětského hospodářství), přehnaná industrializace a zbrojení

b) 1955 s Varšavská smlouva – vojenský pakt vzniklý po přijetí SRN do NATO, obrana socialistických zemí + intervence proti vnitřnímu nepříteli

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama