Hlava O: Vývoj ve 30. letech 20. století

Kapitola 1: Sovětský svaz ve 20. a 30. letech, stalinismus

1. Občanská válka v Rusku skončila vítězstvím bolševiků. Rusko se roku 1922 mění ve Svaz sovětských socialistických republik (SSSR). Formálně šlo o federativní stát v čele s Ruskou federací (1. předsedou vlády SSSR – Kalinin). Situace ve státě je špatná – hospodářský rozvrat, epidemie, hlad. Stát po revoluci zabavil majetek soukromých podnikatelů, ale nedokázal obnovit dostatečně výrobu. Zemědělci byli terorizováni – museli odevzdávat veškerou úrodu pro potřeby války. Roste nespokojenost obyvatel, objevují se i vzpoury proti komunistům.

2. Lenin a komunisté připravili plán obnovy SSSR:

a) GOELRO – plán elektrifikace Ruska

b) NEP – 1921, nová hospodářská politika. Z důvodu katastrofálního sucha a neúrody propukl hladomor (5 milionů mrtvých). Nutnost změnit přístup k hospodářství. Byly zrušeny povinné odvody potravin a byla zavedena naturální daň, přičemž zbytek úrody mohl rolník volně prodat na trhu. 98% rolníků bylo soukromých. NEP znamenal ústup od státem řízeného hospodářství, vzniká soukromý sektor. Objevují se malovýrobci, soukromá družstva, mnohé továrny se vrací majitelům. Díky tomu se obnovilo hospodářství a trh začal fungovat. Lidé měli zájem na výrobě. Stát kontroluje velkoobchod a finance.

c) Uvolnila se i politická situace, větší svoboda slova, menší obavy z perzekucí režimu. V umění se objevuje avantgarda (Majakovskij, Blok, Jesenin…).

3. 1924 zemřel Lenin. Nebyl pohřben, ale balzamován a jeho mumie dodnes spočívá v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě.

4. Komunisté chtěli SSSR modernizovat = industrializovat a soukromou půdu zestátnit – kolektivizovat. Lenin si uvědomil, že nelze tak spěchat. Po smrti Lenina se do čela komunistů dostal Josef Vissarionovič Stalin a jeho mocenská klika. Stalin podporoval byrokratizaci režimu, řídil čistky ve straně proti Leninovým příznivcům a budoval režim osobní moci. Začal opouštět NEP.

Josif Vissarionovič Stalin

5. 1927 nastala opět obilní krize – rolníci přestali dodávat obilí za ceny diktované státem. Stalin nařídil konfiskace, rolníci byli zatýkáni. Docházelo ke vzpourám. Stalin toho využil, obvinil z hospodářských neúspěchů stoupence NEPu a 1929 je vyloučil ze strany (Bucharin).

6. Od počátku 30. let začal Stalin realizovat své gigantické plány na okamžitou modernizaci státu:

a) Kolektivizace Stalin rozhodl násilím odebrat půdu soukromým rolníkům a sloučit je do družstev – kolchozů a sovchozů. Považoval totiž rolníky za nepřátele státu a jejich zlomením chtěl zvětšit výnosy. Bohaté rolníky (kulaky) poslal na Sibiř do pracovních táborů (gulagy – práce v lesích, na stavbách průplavů, v dolech, lomech…).

b) Do roku 1932 vzniklo 5000 sovchozů a 200 000 kolchozů, obhospodařovaly 80% půdy. Družstva měla ale málo techniky, shora dosazení předsedové půdě vůbec nerozuměli a ti, co mohli poradit, byli na Sibiři. Proto paradoxně úroda klesala a navíc se musela celá odevzdat státu, který ji potřeboval pro obživu obyvatel měst a pracovníky v továrnách. Proto vypukl v letech 1933-1934 na venkově hladomor. Rolníci prchali z vesnic. Stalin je nechal připoutat k jejich vesnicím pracovními knížkami a zákazem stěhování (=novodobé znevolnění!). Plány se však plnit musely, a proto byla hlášení o úrodě falšována. Obilí se však muselo dovážet za zlato ze zahraničí (např. z USA, kde je hospodářská krize a o přebytek obilí není zájem).

c) Násilná kolektivizace zbavila zemědělce zájmu o půdu, která přestala být jejich. Dodnes vidíme v Rusku následky této kolektivizace. Teprve 2001 prezident Vladimir Putin rozhodl o uvolnění půdy, která byla v původních kolchozech.

d) Industrializace – Stalin vrhl veškeré prostředky na vybudování těžkého průmyslu v 15 letech  (1928-1942) během tří pětiletých plánů (pětiletky byly vytvářeny u stolu, bez ohledu na možnosti státu, jejich plnění muselo být pod hrozbou trestů dodrženo). Vznikaly hutě, elektrárny, strojírenské podniky, gigantické průplavy (např. Baltsko-bělomořský kanál, volžsko-donský) – byly prokopány ručně(!!) prací tisíců vězňů, obrovské přehrady (dněpropetrovská elektrárna). Vše se budovalo v nesmírně primitivních podmínkách, bez mechanizace, za cenu sebeobětování, ale i pracovního nadšení mladé generace, která dospívala už po revoluci (Stachanovské hnutí – dobrovolné i povinné překračování plánu o mnoho set procent). Na pomoc byli zváni i odborníci z Německa a USA.

e) Pětiletky byly plněny často formálně a ukončovány na pokyn shora z  propagandistických důvodů. Tak formálně vzniklo 9000 nových továren (často nedostavěných, mnohdy i zbytečných, bez příslušné surovinové základny ).

f) 1936 Stalin vyhlásil dovršení socialismu. SSSR se stal 2.největší průmyslovou velmocí světa, přestal být závislý na zahraničí. Vybudoval silnou motorizovanou armádu. Dosaženo toho bylo ale za cenu snížení životní úrovně obyvatel, chudoby. Zaostává lehký a spotřební průmysl. Rubl devalvuje.

7. Josef Vissarionovič Stalin (1879-1954):

a) Gruzínec, vlastním jménem Džugašvili. Byl 160 cm vysoký, snědý, ztuhlý levý loket, podezíravý, nespolečenský, mstivý.  Bývalý student kněžského  semináře, přiklonil se ke komunismu pouze jako k cestě k moci. Žádné ideály ani ideologie nevyznával. Stoupal po úředním aparátu strany, který postupně ovládl. Jako Leninův spolupracovník vzbuzoval dojem člověka rozvážného a umírněného.

b) Vybudoval si okruh věrných stoupenců a ovládl stranu. Její sjezdy probíhaly v předen připravené režii, stranická demokracie byla iluzí. Stát ovládala tajná policie NKVD (bývalá čeka, budoucí KGB), která zatýkala bez obvinění Stalinovy protivníky, ale i úplně obyčejné lidi. Byly inscenovány politické monstrprocesy proti vykonstruovaným nepřátelům strany a státu. Postupně zlikvidoval  všechny Leninovy stoupence (Bucharin, Zinovjev, Kameněv, Trockij – toho nechal zavraždit v Mexiku, kam emigroval), popravoval umělce, vědce, konkurenční straníky. Těsně před válkou vyvraždil celou armádní generalitu (Tuchačevskij, Bljucher).

c) Neexistovala hospodářská soutěž, hospodářské neúspěchy se automaticky stávaly sabotáží proti socialismu. Celá společnost byla ovládána atmosférou strachu a udavačství.

d) Stalin byl ztotožněn se stranou a státem. Vzniká kult osobnosti neomylného dobrotivého vůdce, otce národa, který má zlé rádce. Stalinovi jsou zasílány dary jako orientálnímu despotovi. V očích zahraničí se image státu prezentuje mohutnými přehlídkami údajných úspěchů, vojenskými přehlídkami.

e) Další komunisté: Berija, Jagoda (NKVD), Kaganovič, Molotov, Chruščov…

Od: Richard Kingham - 16:35/13.8.2023

Zdravím, ano, poučné...a zarážející. Rusko, resp. SSSR nikdo neokupoval, již mnohokrát si mohl ten národ režim/ způsob života změnit a přestat obtěžovat ostatní. Mezi národy a rasami jsou ovšem nemalé rozdíly. Tomuto tvrzení podle mého názoru na pravdě nic neubere ani zneužití skutečnosti v minulosti ani nyní módní politická korektnost představující druhý extrém.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  devět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama