Hlava J: Přelom 18. a 19. století

Kapitola 5.2: České národní obrození

 

Kapitola 5.2 a: Obecné předpoklady

1. ČNO = celospolečenský proces, jímž se formovala moderní česká společnost (národní), byl součástí přechodu od feudalismu ke kapitalismu a usiloval o základní občanské svobody.

2. Základní předpoklad – osvícenské myšlení a vliv Velké francouzské revoluce, zrušení nevolnictví, příliv českého obyvatelstva do měst, změny ve výrobě, dopravě, vznikají nové společenské vrstvy, formuje se národ

3. Hlavním nositelem NO = měšťanstvo a inteligence

4. Zvláštnosti – pomalejší prosazování osvícenství – potlačováno metternichovským absolutismem, málo učenců, cizí vlivy, germanizace, chybí česká šlechta (v jiných zemích nositelem pokroku a kultury),

5. Nejdůležitější úkol – zachránit český jazyk a zlepšit jeho stav, obnovit úctu k českým dějinám, propagovat slovanskou vzájemnost a zájem o prostý lid

 

Kapitola 5.2 b: První fáze ČNO - obranná (závěr 18. století)

Josef Dobrovský - busta

1. Nositelem obrození byli nadšení a nepočetní vlastenci a učenci - osvícenci, kteří vyšli z venkova, často to byli katoličtí kněží.

2. Jejich snahou byla záchrana jazyka, kriticky pohlédnout na české dějiny, vytvořit základy novodobé vědy, obnovit českou kulturu

3. První vědecká instituce – Královská česká společnost nauk

4. Představitelé:

a) dějepis – Gelasius Dobner, František Martin Pelcl

b) jazykověda – Josef Dobrovský

c) tisk – Václav Matěj Kramerius – Krameriusovy c. k. vlastenské noviny, Česká expedice

d) divadlo – Kotce, Stavovské divadlo, Bouda, autoři Václav Thám, Prokop Šedivý

e) poezie – Václav Thám, Antonín Puchmajer, Šebestián Hněvkovský


 

Kapitola 5.2 c: Druhá fáze ČNO – ofenzívní (první desetiletí 19. století)

1. Období slovanského vlastenectví, nástup mladší – romantičtější generace, obrození se stává záležitostí středních vrstev, roste český nacionalismus (protiněmecký)

2. Cílem byla snaha o vyšší náročnost kultury, snaha vyrovnat se vyspělým evropským národům, podporovat slovanskou vzájemnost (panslavismus = nekritický obdiv ke Slovanům, hlavně Rusům)

3. Představitelé:

Josef Jungmann

a) jazykověda – Josef Jungmann – stanovil obrozenecký program = Čech má mluvit česky (tzn. Češství je spjato s jazykem, ne s územím)

b) Rukopis královédvorský a zelenohorský – literární podvrhy, které měly posílit vlastenectví, proti pocitu méněcennosti Čechů (absence velkolepých národních hrdinských eposů)

c) historie – František Palacký (otec historie) – moderní vědec, Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, vlastenectví, koncepce českých dějin : jsou ve znamení neustálého boje demokratických Čechů s totalitářskými Germány, vrchol národních dějin je v husitství, pomáhal založit nakladatelství Matici českou a Národní muzeum. Dále Pavel Josef Šafařík – zakladatel archeologie.

d) básnictví – Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský

e) divadlo – Václav Kliment Klipera

 

Kapitola 5.2 d : Třetí fáze ČNO – vrcholná (30. a 40. léta 19. století)

1. Vliv evropských revolucí, boj za občanské svobody, obrození proniklo do všech vrstev národa, vzrůstá počet českých podnikatelů, velký vliv romantismu

2. Cíle – hospodářská i politická emancipace, požadavky svobod národních (austroslavismus = autonomie Slovanů v rámci Rakouska ) a hospodářských

3. Celonárodní aktivita – spolky, instituce – Matice česká, „Průmyslová jednota“, Měšťanská beseda

4. Představitelé:

a) divadlo – Josef Kajetán Tyl

b) novinářství – Josef Kajetán Tyl (Květy), Karel Havlíček Borovský (Pražské noviny = Národní noviny) – ostře satirický kritik předrevoluční monarchie

c) poezie – Karel Hynek Mácha – první moderní autor, romantik, vnitřní rozpor mezi skutečností a ideálem, Karel Sabina, Josef Václav Frič

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  osm

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama