Hlava J: Přelom 18. a 19. století

Kapitola 2: Myšlenkové směry na počátku 19. století

1. S rozvojem kapitalismu nové ideje:

a) liberalismus – víra ve svobodu jednotlivce, rovnost, odpor k absolutismu, v hospodářství důraz na svobodu hospodářské soutěže, bez omezení, cel

b) demokraté – jde jim o skutečnou rovnost bez ohledu na majetek, radikální demokraté tendence k vyřešení problému revolucí

c) nacionalismus – uvědomění si historické role národa v dějinách (Herder), utlačované národy touží po svobodě (Češi, Poláci, jižní Slované, Řekové), některé národy ale nacionalismus přeceňují a nadřazují se nad ostatní (šovinismus)

2. Snaha řešit sociální problémy:

a) luddisté – rozbíječi strojů, v nichž viděli své nepřátele, kteří berou lidem práce

b) utopický socialismus – idealistická teorie o spravedlivé společnosti na základě povinné a společné práce všech, společném vlastnictví, křesťanské zásady, dobrovolné odmítání hospodářské soutěže jako nespravedlivosti – Saint – Simon, Robert Owen, Charles Fourier, projekty ztroskotaly

Robert Owen

c) revolucionáři – socialisté – stát převezme veškerou výrobu, bude spravedlivě rozdělovat výsledky práce, ne tržní systém, někteří násilnou revoluci odmítali (Proudhon), jiní vítali (Blanqui, Babeuf), další sklouzli k anarchismu (Bakunin)

d) marxismus Karel Marx a Bedřich Engels, němečtí teoretikové socialismu, zásadní dílo – Kapitál : společenský pokrok je nastolen třídním bojem (kapitalista x dělník), revoluce je nutná, svrhne kapitalismus a nastolí socialismus vzpourou mas, změní se politický systém, bude společenská kontrola výrobních prostředků („všechno bude všech“, lépe řečeno bude státu), dojde k diktatuře proletariátu – ta odstraní vykořisťování člověka člověkem - v díle Manifest komunistické strany („Proletáři všech zemí, spojte se!“), předvídal za revoluce 1848. Jejich učení ovlivnilo vznik dělnických stran, které se 1864 spojily v tzv. I.internacionálu

e) chartisté – dělnické odborové svazy v Anglii 30. let 19. století – za práva dělníků bojovaly peticemi (chartami ) a pak i generální stávkou, odbory se ukázaly jako nejoptimálnější bojovník za práva pracujících a nejvíce toho dosáhly

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  dvě

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama