Hlava I: Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti

Kapitola 7: Velká francouzská revoluce a napoleonské války
Kapitola 7.4: Napoleonská doba

Napoleon Bonaparte

1. Období po smrti Robespierra (1795 – 1799) = thermidorská reakce. U moci lidé, kteří za revoluce zbohatli. Teror proti radikálům i proti monarchistům. Podpora podnikání – liberalismus, omezeno volební právo. Zrušen Konvent, max.ceny,revoluční kluby. Vládne Direktorium – slabá pozice. Hledá se silná osobnost. Francie zahájila výbojné války proti Nizozemí, Itálii, Švýcarsku – generál Bonapart.

2. 1799 byl jmenován prvním konzulem Napoleon Bonaparte. Svou moc posílil 1804 – prohlásil se císařem na základě referenda.

3. Jeho vláda – diktatura s revolučními prvky:

a) vydal Občanský zákoník – náboženská tolerance, formální rovnost, právo na práci

b) potlačil opozici, vládne pomocí tajné policie, cenzura tisku, podpora bohatých podnikatelů, podřídil si církev, založil Francouzskou banku

c) podporuje školství, budování cest, kanálů (tak zajistil chudým práci), stanoveny nízké ceny základních potravin = všeobecná obliba

4. Dobyvačné války

a) okupace Porýní, Švýcarska, italských zemí – zde vybudovány „sesterské republiky“, v nich vládnou jeho příbuzní

b) hlavní boj s Anglií – Napoleon poražen v Egyptě, 1805 poražen v námořní bitvě u španělského Trafalgaru admirálem Nelsonem, proto se nemohla uskutečnit plánovaná invaze do Anglie, od 1806 kontinentální blokáda Anglie

c) 1805 – bitva tří císařů u Slavkova – porazil rakousko – ruské vojsko, poté se oženil s rak. princeznou Marií Luisou

d) 1806 porážka Pruska a zánik Svaté říše římské národa německého, zřízen Rýnský spolek, obnoveno vévodství varšavské (Poláci zůstali proto spojenci Napoleona až do konce).

e) okupací Španělska a Portugalska ovládl Evropu až po Rusko

f) 1812 tažení do Ruska, Rusové neustále ustupovali (taktika generála Kutuzova), nerozhodná bitva u Borodina, Napoleon obsadil prázdnou Moskvu, protože se blížila zima a chyběl proviant, museli se Francouzi za těžkých ztrát vrátit. Napoleon armádu opustil a ve Francii naverboval nezkušené vojáky.

g) 1813 bitva národů u Lipska – Napoleon poražen, 1814 donucen k abdikaci, internován na Elbě

5. Na trůn nastoupil Ludvík XVIII., konstituční monarchie, snaha emigrantů získat své majetky a o návrat k předrevolučním poměrům, všeobecná nespokojenost.

6. Toho využil Napoleon, vrátil se z Elby, Ludvík uprchl, nastoleno stodenní císařství – březen až červen 1815, poražen anglo – pruským vojskem u Waterloo. Byl internován na vzdáleném ostrově Svatá Helena, zemřel 1821.

7. O osudu Francie a porevoluční Evropy rozhodl vídeňský kongres 1814 – 1815, poměry byly restaurovány do předrevolučních poměrů, vítězné státy vytvořily tzv. Svatou alianci, která se zavázala likvidovat zárodky jakýchkoli revolucí. Celá Evropa se ponořila do absolutismu a konzervativismu, hlídaného tajnou policií a byrokracií.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  pět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama