Hlava I: Osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti

Kapitola 3: Josefínské reformy

1. Josef II. (1780-1790) – dovršil osvícenské reformy, pokusil se vytvořit centralizovaný moderní stát uznávající lidská práva, mnohé reformy nebyly přijaty – nepochopen, spíše občas revoluce shora

Josef II.

a) toleranční patent 1781 = náboženská svoboda, povoleno luteránství, kalvínství a pravoslaví, větší tolerance k židům, evangelíci se mohli vrátit. Církev podřízena státu, zrušeny „neekonomické“ kostely a kláštery (asi 700)

b) patent o zrušení nevolnictví 1781 = lidé jsou osobně svobodní, robota zrušena za peněžní náhradu (rentu)

c) práva – na sňatek, pohyb, povolání = obliba císařa u prostého lidu. Vydán Občanský zákoník - omezena cenzura – svoboda tisku, rovnost před zákonem. Zrušil trest smrti.

d) propagoval svobodu podnikání = přesun průmyslu ze Slezska do Čech, osvěta v zemědělství (ustájení skotu, sekačky, mlátičky, pícniny, hnojení, kosy)

e) sloučil Moravu a Slezsko – správní město Brno, sloučil 4 města pražská. Ve městech magistráty.

f) povolil svobodné zednářství (sám byl členem) = osvícenci toužící po nápravě světa, elitní bratrstva vědců, kteří usilovali o prosazování dobra, lásky, napravení lidstva (užívali tajuplné znaky – kompas, kružítko, olovnice, lebka…)

2. Po smrti císaře byl nucen jeho bratr Leopold II. (1790 – 92) reformy zrušit – kromě patentu o zrušení nevolnictví.

3. Čechy – díky ztrátě Slezska se zde začíná s industrializací (textilky, porcelánky, sklárny…). V roce 1791 se uskutečnila za účasti císaře průmyslová výstava v Klementinu.

4. Uvolněním cenzury nastává kulturní rozmach – začátek národního obrození. Zároveň se stupňuje tlak germanizace – úřady, školy, církev. Po zrušení zemské samosprávy sílí zemský patriotismus šlechty, ale hlavní tíhu národního sebeuvědomění nesou nižší vrstvy – venkov a měšťané.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama