Hlava H: Přechod k novověku

Kapitola 5: Počátky absolutismu v Rusku

Ruský znak

1. Rusko – vyčerpáno válkami se Švédy a Poláky, chybí přístup k moři. Hospodářství je zaostalé. Málo poddaných vede k utužování nevolnictví.

2. 1613 nastupuje nová dynastie Romanovců – Michail Romanov a po něm Alexej. Pokračují ve válce s polsko-litevským státem o Ukrajinu, kde Poláci násilně pokatoličťovali obyvatele. Po povstání Bogdana Chmelnického byla 1654 Ukrajina připojena k Rusku.

3. Po obrovském povstání (1670-71) Stěnky Razina, vůdce kozáků, bylo nutno zahájit společenské reformy.

4. Petr I. Veliký (1689 – 1725) - uvědomil si nutnost reforem, proto navštívil jako prostý člen poselstva západní Evropu (Holandsko, Německo), zajímal se o všechny obory, přivedl do Ruska s sebou cizí odborníky.

5. Reformy:

a) upevnil absolutismus (rusky samoděržaví): zrušil šlechtický sněm bojarskou dumu, jeho oporou se stali jmenovaní úředníci a vojáci – šlechtici povinni vykonávat jedno ze jmenovaných povolání, omezil církev, zemi rozdělil na gubernie

b) budoval státní manufaktury (s nevolnickou prací!), podpora kolonizace a podnikání ve směru na Sibiř a Ural

c) založil 1725 Akademii věd (zde Lomonosov), první noviny, odborné školy, zjednodušena abeceda, zavedl juliánský kalendář (v Rusku do té doby platil zastaralý gregoriánský)

d) utuženo nevolnictví = nevolníci platí všechny daně

e) nutil šlechtu, aby se chovala podle evropských vzorů (stříhání vousů, změna oděvu, zábavy, obydlí + přísné tresty za nedodržování), byl cholerický, výbušný, netrpělivý, syna Alexeje nechal popravit za pokus o převrat

6. Výbojné války o přístup k moři:

a) vybudoval námořnictvo, dobyl Azov, ale ne k Černému moři (x Turkům)

b) Severní válka x Švédsku (1700 – 1721), v ústí Něvy do Baltu založil nové hlavní město Ruska Petrohrad (1703), bitva u Poltavy – zvítězil, získal Pobaltí (po Rigu). Nechal se titulovat car – imperátor.

7. Po smrti Petra I. dynastické zmatky, období slabých vládců, intrik, vražd (Kateřina I., Petr II., Anna Ivanovna, Ivan, Alžběta)

8. Kateřina II. Veliká (1762 – 1796) – k moci se dostala státním převratem, svrhla svého psychicky nevyrovnaného manžela Petra III.

a) dokončila budování ruského absolutismu, nevolnictví se téměř rovnalo otroctví (člověk měl nižší cenu než lovecký pes), zpomalení hospodářského rozvoje

b) dobyla Oděsu a Sevastopol na Turcích = přístup k Černému moři, podporovala územní expanzi na Sibiř, Kamčatku, Sachalin a na Aljašku, v letech 1772 – 1795 se Rusko podílelo na trojím dělení Polska (Rusko + Prusko + Rakousko)

c) přesídlila Kozáky na jih, znevolnila je a zařadila do vojska (hráli dosud roli strážců jižní ruské hranice proti Tatarům a Turkům a za to byli osobně svobodní = nyní zbytečnost), proto vypuklo povstání Jemeljana Pugačova (1773-75) – poražen a popraven

d) za její vlády budování nových vesnic na Krymu (falešné „Potěmkinovy vesnice“)

e) pronásledovala odpůrce absolutismu, posílala je do vyhnanství na Sibiř (Radiščev)

f) snažila se o reprezentativní vystupování, navenek dojem osvícené panovnice a milovnice umění (postavila obrazárnu Ermitáž v Petrohradu), měla mnoho milenců (mimo jiné i Tadeusze Koszciuszka – bojovníka za svobodu Polska! a USA).

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama