Hlava H: Přechod k novověku

Kapitola 3: Anglická revoluce

1. Před revolucí: Nejrozvinutější země Evropy, nástup kapitalistického hospodaření – ohrazování, manufaktury na sukno, banky. Sílí vliv buržoazie – chce mít větší vliv v politice.

2. Vláda Stuartovců (nastoupili po Alžbětě I.) – Jakub I. (1603 – 1625) a Karel I. (1625 – 1649) – snaha vládnout bez parlamentu, absolutisticky. Vybírali nové daně, omezovali podnikání, prodávali výrobní výsady = růst cen, stagnace, zadlužení. Odpor parlamentu – král parlament 1629 zrušil.

3. Odpor proti anglikánské církvi, která zvyšuje svůj majetek a vnucuje víru násilím. Její odpůrci = puritáni (žili skromně, prostě, podnikali – byli umírnění), další kritici = presbyteriáni, independenti, levelleři (radikálnější, rovnost lidí – republika program Dohoda lidu ), diggeři ( byli i proti soukromému majetku – nejradikálnější). Nespokojení odpůrci odcházejí do Ameriky.

4. 1639 – povstání Skotů proti anglickému útlaku, král musel svolat mimořádně parlament kvůli novým daním na vojsko, parlament odmítl – byl rozpuštěn.

5. Občanská válka krále proti parlamentu 1640 – 1649. Král nejprve musel učinit ústupky parlamentu, ale pak se ho pokusil rozehnat, neuspěl, uprchl do severní Anglie a odtud vedl válku. V čele parlamentního vojska – Oliver Cromwell, vybudoval novou armádu (kázeň, motivace, demokratičtější poměry, možnost postupu prostých vojáků. 1645 král poražen u Naseby, zajat Skoty (vydán za 40 000 liber), dobyt Londýn, král Karel I. 1649 popraven jako vlastizrádce. Zrušena monarchie.

6. Období republiky (1649 – 1653). Odstraněn absolutismus, vyhlášena republika. Cromwell potlačil radikály, zabavil půdu šlechtě a církvi. Podporoval podnikání – buržoazie výhody z revoluce. V zahraničí – obsazeno Irsko, podrobeno Skotsko, úspěšná válka s Nizozemím – vydána Navigační akta (= do Anglie se smí přepravovat cizí zboží jen na anglických lodích) = námořní velmoc.

7. 1653 převrat – Cromwell rozpustil parlament, diktatura, vládne jako lord protektor. Z revolučních slibů uskutečnil pouze náboženskou svobodu. Podpora nejbohatších vrstev. Pokračuje v boji proti Španělům (Jamajka). Po jeho smrti obnova republiky, ale chaos (jeho syn Richard se vzdal samovlády).

8. Obnova monarchie 1660 – 1680. Stuartovci Karel II. a Jakub II. se vrátili. Karel dodržoval dohody s parlamentem ale Jakub se pokusil obnovit absolutismus = vyhnán. Jeho dcera Marie povolána na trůn a její manžel Vilém III. Oranžský se stal králem. Podepsal Listinu práv (potvrzení zákonodárné moci parlamentu, svoboda slova, voleb, zrušena cenzura = svoboda slova, král a ministři mají moc výkonnou). Anglie se stala konstituční monarchií.

9. Další vývoj: 1707 vzniká Velká Británie (Anglie + Skotsko + Wales + Irsko – od 1801). Světová velmoc, nejrychlejší vývoj, průmysl. Dynastie hannoverská – Jiří I., Jiří II., Jiří III. – soupeří s Francií, kolonizace Kanady 1763, Austrálie, Indie. Dnes se tato dynastie

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  osm

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama