Hlava F: Vrcholný středověk

Kapitola 10: Husitské války

1. Po smrti Václava Zikmund přijel do Prahy, na Pražském hradě korunován za českého krále (1420-1437). Husitská šlechta ho odmítla.

2. 1420 založen Tábor u Sezimova Ústí – vojenský bod. Převažuje radikální chudina, společný majetek v kádích („utopický komunismus“), rovnost. V čele hejtmané – Jan Žižka z Trocnova (1360 – 1424) – voják, bojoval v Polsku x křižákům, bitva u Sudoměře x jihočeským katolíkům.

3. První křížová výprava – 1420 - bitva na Vítkově

4. Diferenciace husitů:

- umírnění (panstvo, inteligence) – zabavit círk. majetek, rovnost náboženská

- střed (pražané)

- radikálové (chudina) – táboři, orebité… - nesmlouvaví, vizionářství, absolutní chudoba, vzájemné spory, ale jednota proti křižákům. Chilialisté a adamité  (nazí) – vypuzeni a zlikvidováni  jako kacíři.

5. 1421 husitský sněm v Čáslavi – programem husitů se staly čtyři pražské artikuly (svoboda hlásání slova božího, přijímání podobojí, konec světského panování církve, trestání smrtelných hříchů bez rozdílu – umírněný program). Zikmund sesazen. Zvolena dvacetičlenná zemská vláda (5 pánů, 7 rytířů, 8 měšťanů). Vyjednávání s litevským vévodou Zikmundem Korybutovičem o české koruně - neshoda. Morava se k husitům nepřipojila!

6. Druhá křížová výprava u Německého Brodu 1422.

7. 1424 bitva radikálních husitů x katolíkům, pražanům a umírněné šlechtě u Malešova, Prahu Žižka nepotrestal. 1424 umírá u Přibyslavi. Nový vojevůdce – Prokop Holý – sirotčí vojsko.

8. Třetí křížová výprava u Ústí nad Labem 1426

9. Čtvrtá křížová výprava u Tachova 1427 – křižáci utekli

10. Pátá křížová výprava u Domažlic 1431 – opět utekli (100 000 !), papež.legát kardinál Cesarini.

11. Spanilé jízdy husitů do zahraničí (rejsy) : šířit husitství, přenést válku do Evropy, získat kořist (hlavně Morava, Slovensko, Polsko, Německo ). Ohlas byl spíše negativní.

12. 1431 – 1433 koncil v Bazileji – pozváni husité, dohoda s umírněnými a souhlas koncilu s podobojím, smíření se Zikmundem. Radikálové (Prokop Holý) na protest odjeli. Dochází k rozštěpení husitství.

13. 30.5.1434 bitva u Lipan – umírnění husité porazili radikální tábority a sirotky, 2000 husitů upáleno, padl Prokop Holý.

14. 1436 na jihlavském sněmu vyhlášena bazilejská (jihlavská) kompaktáta = dohoda o legalizaci dvojí víry (katolíci a kališníci – v čele arcibiskup Jan Rokycana), souhlas pouze s podobojím, potvrzeny konfiskace církev. majetku. Papež neuznal – jen koncil! Zikmund opět přijat za českého krále (1436-1437).

15. 1437 popraven radikální kališníkJan Roháč z Dubé. Zikmund porušuje úmluvy, odpor šlechty = odjel do Uher, ve Znojmě zemřel.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  nula

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama