Hlava F: Vrcholný středověk

Kapitola 8: Společenská krize za Václava IV.

1. Václav IV. (1361 – 1419), prvorozený syn, ve dvou (!) letech (1363) korunován českým králem, v 15 letech římským králem.

2. Druhý syn Zikmund - Braniborsko, Uhry – pomáhal Byzanci v boji proti Turkům. Třetí – Jan Zhořelecký. Na Moravě mladší bratr Karla IV. Jan Jindřich.

3. Václav – nezájem o vládu, odboj šlechty proti králi, 2x jí byl zajat (!!). Sesazen z římského trůnu (od 1411 římským králem Zikmund). V Čechách chaos, růst zločinnosti (lapkové – například i Jan Žižka). Devalvace měny. Společenské rozpory.  Morová epidemie.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově Mostě (Jan Brokof, 1683)

4. Spory s arcibiskupem Janem z Jenštejna, Václav ho chtěl zlikvidovat. Nechal mučit a popravit kněze Jana z Pomuku (= Nepomucký).

5. Příčiny společenské krize v celé Evropě:

a) hospodářská stagnace

b) sociální diferenciace obyvatel  (panovník x vysoká šlechta x nízká šlechta, sedláci x bezzemci, městký patriciát x mistři x chudina, všichni x církvi )

c) růst bohatství církve (až 1/3 pozemků, nedělitelnost majetku, množství poplatků). Rostoucí nevzdělanost kněží, možnost koupení církevního úřadu, okázalý přepych = rozpor s Biblí a posláním církve. Roste kritika = úsilí o reformu. Vznikají žebravé řády – práce a chudoba - františkáni

d) papežské schisma = dvojpapežství – vzniklo tak, že francouzský král Filip IV. Sličný „unesl“ římského papeže Klimenta V. do Avignonu a nutil ho spolupracovat. 1377 papež Řehoř XI. přesídlil zpět do Říma. Po jeho smrti se stal papežem Urban VI., ale ve Francii si zvolili druhého papeže Klimenta VII. Oba se vzájemně dávali do klatby = pohoršení věřících.  Roku 1409 na koncilu v Pise chtěli sesadit oba „protipapeže“ a zvolit konečně jediného – oba dva však závěr odmítli, a tak byli papežové tři !!!

6. Kritici církve:

- Jan Viklef – Angličan, přeložil Bibli do angličtiny : papež není božský, proti odpustkům, proti uctívání obrazů, církev má žít v chudobě, nevládnout, ale sloužit lidem (jeho myšlenky do Čech přinesli studenti a Václavova sestra, která byla anglickou královnou )

- Husovi předchůdci:

- Konrád Waldhauser (z Rakouska, augustinián, pozván Karlem IV., kázal pro německy mluvící Pražany)

- Jan Milíč z Kroměříže (vzdal se místa v královské kanceláři, kazatel proti bohatství, obžalován, hájil se v Římě, zemřel v Avignonu)

- Matěj z Janova (rovnost kněze a laika = kacíř)

- Jeroným Pražský (mistr 4 univerzit, pronásledován, upálen po Husovi )

- Jakoubek ze Stříbra (Betlémská kaple, zavedl přijímání z kalicha)

- Tomáš Štítný ze Štítného (traktáty a morálce : Knížky šestery o obecných věcech křesťanských )

7. Jan Hus (asi 1379 – 6.7.1415):

- Narozen v Husinci u Prachatic, studia na univerzitě. 1400 kněz, 1402 káže v Kapli betlémské.

- Kritika církve podle Viklefa = stát má zabavit círk. majetek, hlavou církve je Kristus, špatné duchovní a feudály není nutno poslouchat, protože se prohřešili proti Desateru, boj za pravdu. Jediná autorita – Písmo svaté. POZOR!! Hus nechtěl zrušit ani církev, ani feudalismus, chtěl pouze reformu!!

- 1409 rektorem – vliv na Václava IV., aby vydal Dekret kutnohorský = změněn poměr hlasů na UK ve prospěch Čechů. Bylo to kvůli hlasování o účast na koncilu v Pise – viz . výše (Němci nechtěli, Češi ano). Byl to však hrubý zásah do univerzitních svobod, proto Němci odešli a založili si univerzitu v Lipsku. UK se sice počeštila, ale ztratila dosavadní monopol.

- Obhajoval Viklefa – do klatby. 1412 proti odpustkům = nevole Václava IV., papežská klatba, interdikt (zákaz círk. obřadů v Praze) – Hus na venkov (Kozí hrádek, Krakovec), káže pod širým nebem, sympatie a radikalizace venkova.

- 1414 pozván na koncil do Kostnice, místo obhajoby uvězněn (přes protesty Zikmunda) a upálen.

- Jeho knihy: O církvi, Výklad Viery, Desatera a Páteře, O svatokupectví, Postila, O českém pravopise (diakritický pravopis = cz se změnilo v č apod.)

Václav IV.
Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  osm

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama