Hlava F: Vrcholný středověk

Kapitola 5: Čechy za posledních Přemyslovců

1. Na konci 12. století konečně skončily boje mezi Přemyslovci o trůn. Nastoupil Přemysl Otakar I. (1197 - 1230). Využil vnitřních rozbrojů v říši a za své služby od císaře Fridricha II. obdržel roku 1212 Zlatou bulu sicilskou = obnovení královského titulu, a to dědičně; Češi si sami volí krále; český král je jedním ze 7 kurfiřtů volících římského císaře; pouze povinnost lenní přísahy věrnosti císaři, ale fakticky nezávislost.

2. Přemysl zrušil pravidlo seniorátu a zavedl pravidlo primogenitury = nástupnictví prvorozeného syna na český trůn.

3. Začal razit nové mince - brakteáty (pouze jednostranná ražba) ze stříbra (1g). Zval do Čech německé kolonisty a zaručil jim emfyteutické právo dědičné držby půdy. Zakládá nová města (Brno, Olomouc, Znojmo, Žatec, Hradec Králové). Spory s pražským biskupem, král musel ustoupit, církev bohatne, zakládání nových klášterů a říchod dalších řádů , až 1/3 půdy. Nový erb Čech - stříbrný dvouocasý lev v červeném poli (dříve svatováclavská orlice).

4. Václav I. (1230 - 1253) zvaný Jednooký, jeho manželka byla dcera římského krále Kunhuta. Čechy jsou v rozkvětu - přicházejí další kolonisté, u dvora je populární německá a rytířská kultura (= poněmčování, turnaje, písně minessängrů, šlechta si mění jména na německá - Rožmberkové,Valdštejnové ...). V kultuře proniká gotika.

5. 1241 ničivý vpád Tatarů na Moravu, odtáhli na Slovensko. Zahájil boje o získání rakouských zemí (oženil Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou - 2x starší ).

6. Václavova sestra Anežka (svatá) - velmi zbožná, uvedla nové řády - klarisky a františkány (klášter Na Františku); založila jediný ryze český řád - křižovníci s červenou hvězdou. Další zbožnou ženou pomáhající nemocným byla v té době blahoslavená Zdislava z Lemberka.

7. Přemysl Otakar II. (1253 - 1278) zvaný král železný a zlatý, nejmocnější panovník té doby ve střední Evropě. Výboji a sňatkem získal alpské země (Rakousy, Štýrsko, Korutany a Kraňsko ) - až k Jadranu. Musel o ně válčit s uherským králem Bélou. Po rozvodu s Markétou si vzal Bélovu vnučku Kunhutu. Po své matce zdědil Chebsko, ovládal i západní Uhry. Vedl křížovou výpravu do pohanského Pruska - založil zde Královec (Kaliningrad).

8. V domácí politice musel soupeřit s mocnou šlechtou (hlavně Vítkovci, Záviš z Falkenštejna), potlačil její povstání, šlechta zakládá zemské desky a zemský sněm. Proti šlechtě hledal král oporu v nových městech (25)(1257 zakládá Uherské Hradiště), hradech (Bezděz), stříbrných dolech; podporoval německé kolonisty i kláštery.

9. Neúspěšně se zapojil do volby římského císaře - němečtí kurfiřti se obávali příliš silného panovníka a proto zvolili neznámého Rudolfa Habsburského. Toho Přemysl neschválil, došlo k válce a Přemysl ztratil všechny zisky (Rakousy ...). 1278 (26.8.) byl zabit v bitvě na Moravském poli u Suchých Krut (Dürnkrut), také kvůli zradě české šlechty a přeceněním vlastních sil.

10. Po smrti Přemysla Otakara II. nemohl nastoupit jeho syn Václav, protože nebyl plnoletý. 1278 - 1290 „vládne“ jako poručník Ota Braniborský - ve skutečnosti Václava i jeho matku věznil na Bezdězu a v Berlíně, došlo k drancování, nepokojům. Rudolf Habsburský dostal Moravu a snažil se český stát zničit. Česká šlechta a města nakonec Branibory vyhnala.

11. Václav II. (1283 - 1305) nejprve vládl pod vlivem Záviše z Falkenštejna (milenec královny matky), pak ho nechal popravit. Manželka Václava - Guta, dcera Rudolfa Habsburského. Roku 1300 vydal horní zákoník upravující těžbu stříbra, nové naleziště v Kutné Hoře (40% evropské těžby). Raženy nové české mince - pražské groše (do r. 1561). Podporoval církev a vzdělanost, za jeho vlády sepsána Alexandreida.

12. Expanze do Polska - roku 1300 zisk polské koruny + manželka Eliška Rejčka = česko - polská říše (x německému tlaku) . Pro svého syna Václava (12 let) získal i uherskou korunu 1301. Vzniká velká říše, ale papež ji neuznal, ani Habsburkové - dělají si nároky. Václav II. byl nemocen tuberkulózou a zemřel 1305 (33 let).

13. Václav III. ( 1305 - 1306) - poslední Přemyslovec, v 16 letech králem, vzdal se uherské koruny, ale polskou chtěl udržet. Při tažení do Polska byl v Olomouci 4.8. 1306 zavražděn.

14. Přemyslovci vymírají po meči.

Erb dynastie Přemyslovců
Od: PepaProla - 17:48/18.12.2023

Hroník sloník 88888

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  devět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama