Hlava E: Raný středověk (5. – 12. století)

Kapitola 7: Byzantská říše

1. Byla pokračovatelkou antických tradic bývalé východořímské říše. Její kultura a vzdělanost (většiny obyvatel) byla nejvyšší z celé Evropy. Jazykem byla řečtina, náboženství křesťanské - pravoslavné. Města byla statisícová (!) - Soluň, Konstantinopolis (= Cařihrad - hlavní město), Alexandrie.

2. Rozkvět říše v 6. stol . za Justiniána, dobýval nová území - největší rozsah (část sev. Afriky, Malá Asie, Palestina, jih Balkánu a jih Itálie). Centralizoval moc v zemi. Byl považován za hlavu světské i církevní moci = caesaropapismus. Vydal zákoník revidující římské právo na nové poměry. Definitivně odstranil pohanství.

3. V dalších stoletích se říše bránila útokům Slovanů, Avarů a Arabů. Došlo ke změnám v křesťanství - rozkol s Římem a odluka pravoslaví (1054). Šíření východního ritu do Evropy - 863 na Velkou Moravu a do Bulharska a Ruska .

4. Úpadek říše v 13. - 15. století - neubránila se křižákům a pak Turkům - 1453 pád Cařihradu.

5. Byzantská kultura - smíšení řecké a orientální - v architektuře - krychlové stavby s kupolemi - např. chrám Hagia Sofia (Boží Moudrost) v Cařihradu. Další typické prvky umění - mozaikové obrazy, ikony (malby nábož. charakteru na dřevě), ornamenty.

Byzantské mince
Od: Tom - 18:59/5.12.2017

diky moooc presně tohle mame v sesite, ale ja mam blby zapisky1

e-mail | www | icq: 121212121

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  tři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama