Hlava D.2: Starověký Řím

Kapitola 6: Pozdní císařství - dominát (284 - 476)

1. Dochází k všeobecnému a postupnému úpadku, říše se rozpadá. Rostou nájezdy barbarů, neschopnost obrany.

2. Úpadek zemědělství - otroků v důsledku ukončení dobyvačných válek ubylo - snaha o reformu: vzniká kolonát = velkostatkářská půda byla pronajímána drobným rolníkům nebo bezzemkům, kteří měli větší motivaci pracovat než otroci. Odevzdávali poplatek z nájmu, pak i naturálie. Jejich povinnosti vzrostly ale nakonec tak, že se zadlužovali, utíkali z půdy, proto byli násilím vraceni zpět a stali se nevolníky. Tedy reforma ztroskotala.

3. Úpadek řemesel i obchodu, úpadek peněžní směny, návrat k směnnému obchodu. Města se vylidňují - odchod obyvatel na venkov. Prohlubují se sociální rozdíly mezi bohatými a chudými.

4. Roste vliv křesťanství.

5. Nová forma vlády - dominát = císař už není pouze první mezi rovnými, je lidem nadřazen jako pán a bůh (dominus et deus), při ceremoniálech lidé před ním padají k zemi a líbají jeho roucho.

6. Dioklecián (284 - 305) - bývalý otrok, propuštěnec, vysoké funkce, zavedl dominát. Pokusil se reformovat říši - správní, daňová a vojenská reforma. Pronásledoval křesťany (házel je lvům).

7. Konstantin Veliký (306 - 337). Pokračoval v reformách. Roku 313 ediktem milánským zrovnoprávnil křesťanství. Přeložil své sídlo na východ - založil hlavní město Konstantinopolis (Cařihrad, budoucí hlavní město byzantské říše). Moc křesťanské církve se upevňuje, vzniká pevná struktura, křesťanské zvyky zakotvují v každodenním životě (sedmidenní týden, svěcení neděle, křesťanské svátky).

8. Císař Theodosius pak stanovil katolickou podobu křesťanství za jediné a státní náboženství. Po smrti Theodosia rozpad říše na 2 části, v obou vládnou císaři, soupeří spolu:

a) Východořímská říše - stabilnější, méně útoků barbarů, vyspělejší, centrum je Konstantinopolis, převažuje řečtina, náboženství řeckokatolické

b) Západořímská říše - nestabilita, vpády Germánů v důsledku stěhování národů, chaos. 476 sesazen poslední západořímský císař Romulus Augustulus germánským náčelníkem Odoakarem. Zánik říše. Končí epocha starověku.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  devět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama