Hlava D.2: Starověký Řím

Kapitola 5: Rané císařství - principát (27 př.n.l. - 284 n.l.)

1. 1. císařem se stává Octavianus (27 př.n.l. - 17 n.l.), Caesarův adoptivní syn. Stal se prvním občanem státu = princeps (první mezi rovnými). Principát je tedy spojení absolutistické vlády s republikánskými tradicemi. Octavianus měl moc soudní, správní, byl doživotním vojenským diktátorem, a přitom ponechal zdánlivě svobodný senát. Od senátu dostal titul Augustus ( = vznešený) a dále titul otec vlasti (pater patriae). Oporou jeho moci bylo vojsko, především velký vliv měla osobní pretoriánská garda (tělesná stráž).

Augustus - první římský císař

2. Vystoupil proti nobilitě, opíral se o úřednickou vrstvu - jezdce, zakázal drancovat provincie - tím plynulo více peněz do státní pokladny. Podporoval rozvoj zemědělství a obnovu země zpustošené občanskými válkami - budování staveb, silnic. Podporoval kulturu (př. Vergiliovo básnictví - epos Aeneas).

3. Vedl válku proti Germánům - tzv. markomanské války. Hranice na Rýně a Dunaji. Za jeho vlády v Palestině se narodil Kristus a Herodes, židovský král, nechal povraždit prvorozené z obavy o svůj trůn.

4. Po smrti Octaviana nastoupila juliovsko - claudiovská dynastie:

- Tiberius - udržoval klid v říši, žil na ostrově Capri<

- Caligula - krutý despota a šílenec, zavražděn pretoriány

- Claudius - připojil Británii, opíral se o propuštěnce - bývalí otroci a nyní úředníci, roste byrokracie. Claudius byl otráven svou 2. ženou (a svou první nechal popravit za nevěru).

- Nero - jeho vychovatelem a rádcem byl filozof Seneca. Pak změna v Neronově chování - despotické, intriky, vraždy (matku, Seneca donucen spáchat sebevraždu), získává majetek boháčů. Údajně nechal zapálit Řím, aby si vytvořil dramatickou kulisu k recitaci o zkáze Tróje, z požáru obviněni křesťané - krutě pronásledováni. Nakonec spiknutí - Nero donucen k sebevraždě. Konec dynastie.

5. Dynastie Flaviovců (69 - 96):

- Vespasianus a Titus - tzv. židovská válka v Judeji, za Tita výbuch Vesuvu (79) - zkáza Pompejí a Herculanea.

6. Tzv. adoptivní císaři (96 - 192) :

- většinou vojevůdci, stabilita a klid v říši, hospodářský rozkvět, respekt císařů k republikánským tradicím

- Traianus - největší dosažené územní zisky - dobyl Dácii (= Rumunsko), Arábii, Arménii a Mezopotámii. Ovládal území od Atlantiku po Eufrat, od Británie po Súdán.

- Hadrianus - ukončil dobyvačné války, od té doby už jen brání dosažené zisky. Budoval opevněné hranice - limes romanus (přírodní - řeka nebo umělé - val a příkop), podél celé hranice vznikají opevněná sídla (př. Vindobona = Vídeň). Nejznámějším byl Hadriánův val v Británii.

- Marcus Aurelius - filozof (moralizující dílo Hovory k sobě), vojevůdce, boj proti Germánům - markomanské války, za bojů pronikli Římané na Slovensko - tábor u Trenčína (Laugaricio, 179 - 180).

7. Dynastie Severovců

- krize říše, boje o trůn, zásahy vojska (pretoriánů) do volby císařů, pronásledování křesťanů.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  sedm

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama