Hlava D.2: Starověký Řím

Kapitola 1: Nejstarší období - království (1 000 - 6. století př.n.l.)

1. Na přelomu 2. a 1. tisíciletí př.n.l. se na Apeninský poloostrov stěhují italické kmeny. Zde jsou příznivé podmínky pro zemědělství.

2. Složení obyvatelstva na Apeninském poloostrově:

a) Etruskové: Národ neznámé řeči a původu. Obydlel severozápadní část a vytvořil vyspělou městskou civilizaci. Jako zemědělci odvodňovali bažinatá území a stavěli terasy na kopcích pro pěstování, obchodovali s celou Evropou i Afrikou. Vyspělé stavitelství - města podle plánů, kanalizace, akvadukty, znalost obloukové klenby. Společnost byla sociálně diferencovaná, otroctví - patriarchální. Celkově byla etruská civilazace velmi jemná, tolerantní, nepříliš výbojná.

Etrusská civilizace - mapa

b) Řekové: Osídlovali jih a Sicílii, jejich území se označovalo jako Velké Řecko

c) Kartaginci (Punové): Kolonizovali Sicílii, Sardinii a Korsiku; obchodníci

d) Italikové : Řada kmenů ve střední Itálii, mezi nimi vynikají Latinové u řeky Tiber

3. Podle legendy byl praotcem Latinů = budoucích Římanů bájný trojský voják Aeneás. Jeho potomci - Romulus a Remus založili Řím - údajně roku 753 př.n.l. Ve skutečnosti jej založili Etruskové a vládli v něm.

4. Postupně se rozpadá rodové zřízení. Římané tvořili 3 kmeny (Titienses, Ramnes, Luceres). Každý kmen měl 10 menších kurií (tedy celkem 30) a každá kurie měla 10 rodů (tedy celkem 300. Podle kurií se scházelo lidové shromáždění (kuriální sněm, lat.comitia curiala), které volilo krále s pravomocí vojenskou, soudní, náboženskou. Jeho poradním sborem byl senát (= rada starších, urozených ).

5. Dělení obyvatel:

- patriciové - privilegovaní, plnoprávní, nejbohatší  - plná práva

- plebejové - neplnoprávní, neurození (řemeslníci, obchodníci, rolníci)

- proletarii - bezzemci

- otroci (patriarchální vztah)

6. Chudší obyvatelé hledali často právní ochranu u bohaté aristokracie. Tak vznikl vztah patrona (ochránce) a klienta (chráněnce, který byl závislý na patronu - např. mu pomáhal v politickém boji svým hlasem, nebo vykonává různé úsluhy - př. práce).

7. Pozůstatky rodového zřízení odstranila reforma etruského krále Servia Tullia (v 6. století př.n.l.) - rozdělil obyvatele Říma do 5 majetkových tříd a tak přesně odstupňoval práva a povinnosti. Každá třída měla povinnost postavit určité množství vojenských setnin (centurií) -nejvíce stavěli nejbohatší (= 1. třída), proto měli největší vliv.

8. Království zaniká kolem roku 510 př.n.l, kdy byl vyhnán poslední etruský král (Tarquinius Superbus - údajně kvůli znásilnění jedné patricijské ženy).

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  jedna

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama