Hlava D.1: Starověké Řecko

Kapitola 7: Kultura starověkého Řecka

1. Celkový přínos:

- ukázněné a logické myšlení

- nové formy politického uspořádání (monarchie, oligarchie, demokracie)

- nové pojetí gramotnosti člověka (vzdělávání, abeceda)

- realistické zobrazení člověka v umění

- nový pokrok v souvislosti se zavedením železa

2. Filozofie - hledá nový výklad světa

a) milétská škola: monisté - hledali pralátku = materii, snaha vysvětlit svět bez zásahu nadpřirozených sil: Thálés - voda; Anaximandros a Anaximenes - neurčitá látka, apeiron nebo vzduch; Hérakleitos - oheň; dále tvrdil, že člověk je součást vesmíru, svět je neustálý boj protikladů a je v pohybu – „vše plyne“ ; Pythagoras - hledal podstatu světa v číslech; jako první prohlásil, že se Země pohybuje po kruhové dráze.

b) přírodní filozofové - Empedokles (filozof, lékař, řečník) - všechny látky vznikají slučováním a rozlučováním 4 základních hmotných prvků - oheň, voda, země, vzduch; Anaxagorás - tvrdil, že základní prvky jsou drobné částečky (semena), dělitelné donekonečna

c) atomisté - Démokritos - látky jsou složeny z nedělitelných částic - atomů

d) sofisté - hledají pravdu dokázanou lidským rozumem, logikou. Uznává individuální pravdu = pravda je pouze relativní (subjektivismus). Představitelé - Protágoras nebo Gorgias („1. Nic není. 2. I kdyby něco bylo, nemůže to člověk poznat. 3. I kdyby to bylo možno poznat, nelze to nikomu sdělit a vysvětlit .“ Proč ? Viz bod 1...).

e) - proti sofistům: Sokrates (469 - 399) z Athén - pravda je založena na vědění, důraz na přesnost definice, kladení přesných otázek. Hledání, co je mravné a správné. Jádrem morálky je svědomí = vnitřní hlas vesmírné bytosti. Důraz na vědění, které vede k ctnosti. Člověk má poznat sám sebe a to ho dovede ke šťastnému životu. Sám nic nenapsal. Měl hašteřivou ženu Xantipu. Byl statečný i v boji, odmítal pocty. Byl odsouzen k smrti v sedmdesáti letech (!) - smrt přijal. Výrok: „Vím ,že nic nevím." = naše poznání je nedokonalé.

f) Sokratův žák - Platón (427 - 347) - zakladatel idealistické filozofie = náš svět je pouze nedokonalým obrazem světa objektivních idejí. Vše, co člověk dělá, je pouze snaha ideje napodobit a nikdy nebude dokonalá. Proto odmítal umění. Do světa idejí může člověk proniknout pouze duší. Byl hluboce věřící. Napsal díla Ústava, Republika, Zákony. Ideální stát je ten, jemuž vládne filozof. Založil Akademii.

g) Platonův žák Aristoteles, vychovatel Alexandra Velikého. Svět je neměnný, stejně tak i člověk, není možné ho změnit, základní vlastnostá je klid. Byl to filozof zdravého rozumu, člověk se má vyvarovat extrémů (přílišného štěstí i neštěstí ), má jít „zlatou střední cestou“. Kritizoval učení o idejích, důraz na vlastní poznání. Uznával však tělo i duši. Jeho učení přežilo až do středověku (křesťanství). Založil školu Lykeion .

h) v helénistickém světě převažují skeptikové (pochybují o poznatelnosti světa), kynikové (pohrdají světem konvencí - př. Diogenes žil údajně v sudu) a epikurejci (Epikuros,atomista, cílem lidského života je slast = klid duše).

3. Věda: staří Řekové položili základy mnoha moderních vědních oborů:

a) matematika - Pythagoras (věta o součtu čtverců nad stranami pravoúhlého trojúhelníka), Euklides (věta o odvěsně), Archimedes (geometrie, v Syrakusách konstruoval válečné zbraně proti Římanům, Archimedův zákon o tělese ponořeném do kapaliny)

b) zeměpis - Eratosthenes (spočítal přesně obvod Země, mapa Země)

c) lékařství - Hippokrates (dělí lidi podle temperamentu - sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik; Hippokratova lékařská přísaha), Galén (fyziologie těla)

d) astronomie - Hipparchos - idea o oběhu planet a Slunce kolem Země (geocentrismus)

e) dějepis - Herodotos a Thukydides

4. Stavitelství - města podle plánů, pravoúhlé ulice, kanalizace, vodovody, radnice a divadla, gymnasia = cvičiště. Chrámy bohů. Stavitelské prvky - sloupy, římsy, trojúhelníkové štíty. Základní slohy - 1. dórský ( silné sloupy + ostré žlábky + jednoduchá hlavice); 2. iónský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, hlavice se dvěma volutami); 3. korintský (štíhlé sloupy, mělké žlábky, složitá hlavice s volutami a motivem listů). Stavitelé a sochaři - Myrón, Feidiás, Práxiteles.

5. Umění - založeno realisticky, na člověka - kult krásného těla, atletiky, později i duševní stavy člověka. Absence perspektivy.

6. Literatura - viz předmět český jazyk

7. Sport - idea olympijských her, od roku 776 př.n.l. v Olympii na počest boha Dia, všeřecký význam, po dobu konání stop válkám, 1x za 4 roky. Kromě toho i další hry – Korint.

8. Náboženství - polyteismus - rodina bohů žijících na Olympu - Zeus, Héra, Apollón, Poseidón, Hádés, Athéna, Afrodíta atd.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama