Hlava D.1: Starověké Řecko

Kapitola 5: Doba klasická (500 - 338 př.n.l.)

1. Řecko-perské války

a) Jejich předehrou bylo povstání maloasijských Řeků proti perské nadvládě (počátek 6. století př.n.l.), pomoc Athén se stala záminkou pro perský útok.

b) První perská výprava - 490 př.n.l. Perský král Dáreios se přeplavil do Athén a u Marathónu byl poražen početně slabším athénským vojskem.

c) Druhá perská výprava - 480 př.n.l. Perský král Xerxes přešel s vojsky přes pontonový most přes Bospor a postupoval ze severu na Athény. Řekové vytvořili spojeneckou koalici a vojsko v čele se spartským králem (Leonidas). První bitva proběhla u Thermopyl, Řekové byli poraženi. Peršané vpadli do Athén a vyplenili je. Rozhodující zvrat nastal v námořní bitvě u Salamíny, Peršané byli poraženi. Pozemní vojsko Peršanů pak poraženo 479 př.n.l. u Platají.

d) Obranné války skončily řeckým vítězstvím.

2. Vrchol otrokářské demokracie za Perikla

a) Po perské porážce vytvořen athénský námořní spolek 478 př.n.l. na obranu proti Persii. Hegemonem byly Athény, členové přispívali buď stavbou lodí nebo finančními dávkami do společné pokladnice na ostrově Délos. Postupně však Athény převezly pokladnici a ostatní členy nutily i násilím k účasti ve spolku. Vytváří se athénská námořní říše a dostává se do konfliktu s peloponéským spolkem Sparty.

b) Perikles (443 - 429 př.n.l.) dovršil vývoj otrokářské demokracie v Athénách. Nejdůležitější složkou bylo lidové shromáždění, které shromažďovalo občany od 20 let a hlasovalo o všech důležitých okolnostech (válka, stavby, spojenectví...). Šlo o přímou demokracii - každý se staral o chod státu, občanská funkce byla věcí cti a bezplatná. Ale nejchudším byla funkce proplácena. Cizinci opět bez práv. Zvýšení počtu otroků - využíváni pro všechny práce - dokonce i pro funkci policie. Řada otroků byla vychovateli a umělci. Nejtěžší práce byla v dolech a lomech. Otrocká práce byla velmi levná a vytlačuje práci svobodných; roste napětí. Bohatí otroci se mohli vykoupit.

c) Zadávání státních staveb, obnovena krása Akropole. Vybudování spojovacích hradeb s přístavem Pireus.

3. Peloponéská válka (431 - 404 př.n.l.)

a) Konflikt Sparty a Athén o hegemonii v Řecku, válka oligarchie a demokracie.

b) Vypukla pod záminkou sporu Athén s Korintem (leží mezi Athénami a Spartou). Athény měly převahu na moři, Sparta na souši. Dlouho byla válka nerozhodná. Po neúspěšné výpravě athénského loďstva na Sicílii zvítězila Sparta (s pomocí Persie). V Athénách zrušena demokracie a nastolena tyranida.

c) Válka oslabila oba soupeře a žádné z měst v Řecku v následných konfliktech nezískalo trvalou nadvládu. Dochází k postupnému úpadku řeckých městských států, které nakonec podlehly v roce 338 př.n.l. Makedonii.

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  čtyři

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama