Hlava D.1: Starověké Řecko

Kapitola 1: Nejstarší, tzv. temné období (11. - 8. století př.n.l.)

1. Výroba železa způsobila převrat v hospodářském životě. Byla snadná a levná oproti výrobě bronzu. Nejprve ho využily kočovné kmeny a tzv. mořské národy k ovládnutí starých orientálních států. Železné nářadí umožnilo obdělávat i suchou půdu, tím se zvětšila plocha k obdělávání, byly vyšší výnosy a roste počet obyvatel. Z drahých kovů se od asi 700 let př.n.l. razí mince, které nahradily směnný obchod. Staly se měřítkem hodnot a uvolnily majetek.

2. Od 2. tisíciletí př.n.l. přicházejí na jih Balkánského poloostrova, do Řecka, zemědělsko - pastevecké kmeny Helénů (= Řeků) - Achájové (viz. mykénská kultura), Iónové a Dórové.

3. Přírodní podmínky Řecka nejsou dobré pro zemědělství, spíše převažovalo pastevectví, pěstování vinné révy, oliv. Avšak dostatek rud (zlato, stříbro, olovo, měď) způsobil rozvoj řemesel. Nastala majetková diferenciace.

4. Zpočátku Řekové žijí v rodovém zřízení, půda je společná (občinové vlastnictví). Postupný rozpad rodů, spojují se ve větší rody (fratrie) a ty potom do kmenů (fýly). V čele kmene je kmenový, vojenský náčelník a kolem něj se z jeho příbuzných vytváří skupina bohatých, urozených - tzv. rodová šlechta - aristokracie, která si postupně přisvojuje nejlepší občinovou půdu a vládne. Z kmenového náčelníka se stává král - bazileos. Svobodných rolníků je však ještě dost, spolurozhodují na sněmech, otroků je jen málo (patriarchální otroctví ).

5. Růst počtu obyvatel si vynutil stěhování Řeků z pevniny na ostrovy a na pobřeží Malé Asie (dnes Turecko) = 1. řecká kolonizace. Zde vznikají první města - Milétos, Efessos, Halikarnasos, Smyrna).

6. V této době vzniká nejstarší řecký národní epos - Ílias a Odysseia, které údajně stvořil slepý básník Homér - proto se tomuto období říká také homérské.

Homér
Od: Aniketos - 14:27/8.9.2018

Temné období jako \"nejstarší období Řecka??\"
Historie Řecka sahá do 7. tisíciletí př. n. l. a možná ještě dál, a to skrze Egejské kultury, Kyklady, Kypr, později Mínojci (Kréta - už od 4. tis. př. n.l.), a pak Mykéňané na pevninském Řecku (od druhé poloviny) 3. tis. př. n.l.

Basileus, Basileios či Basiliás (archaicky též anax) tj. královský titul a tento tytul měli už před obdobím temna ve 2. tis.př.n.l.

Od: ASD - 20:13/3.4.2020

Dobře zpracovaný..

---

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  pět

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama