Hlava C: Starověk - Staroorientální státy (asi 3 500 - 1 100 př.n.l.)

Kapitola 4: Dějiny Chetitů

1. Chetité žili v oblasti Malé Asie (dnešní Turecko), zde nejsou větší toky, převažují hory, málo úrodné půdy, proto hlavně chov dobytka. Zemědělství sem proniká z Mezopotámie. Dříve byla oblast více zalesněna a obsahovala méně soli než dnes. Velké bohatství kovů (zlato, měď i železo). Obyvatelé vynikli v řemeslech i obchodu (s Asýrií, Fénicií).

2. Jejich jazyk rozluštil český lingvista Bedřich Hrozný, jednalo se o jazyk indoevropský.

3. Starochetitské období (17. - 15. stol.př.n.l.)

a) Vzniká stát, hlavní město Chattušaš. Expanze do Mezopotámie. Panovník Muršiliš obsadil Sýrii a dobyl Babylón (x Chamurappi). Za jeho nástupců spory, ztráta dobytých území, nájezdy kočovných Kašků.

b) Obyvatelstvo se dělilo jen na svobodné (vládnoucí vrstva, bohatí i prostí obyvatelé, byli pod právní ochranou a trestáni byli jen pokutami) a nesvobodné (= otroci a lidé závislí na paláci nebo chrámu, tito však mohli mít majetek, brát si svobodné, trestáni byli zohavením). Rodina je patriarchální, žena podřízena muži, děti mohl otec prodat.

4. Novochetitské období (15. století - 1200 př.n.l.)

a) Nový rozmach. Dobyvačné války proti sousedům. Zahájil panovník Šuppiluliumaš I. - využil oslabení Egypta (zmatky za vlády Achnatona) a dobyl Sýrii. Zajímavost - Chetité přivlékali tolik zajatců, že jimi byli nakonec početně převýšeni.

b) Panovník Muvatalliš bojoval proti Egyptu, bitva u Kadeše 1285 př.n.l. s egyptským Ramsesem II. = nerozhodně, rovnováha sil (viz.také předchozí učivo Egypt : Nová říše, Ramesse II.). Mírovou smlouvu podepsal jeho následovník a mladší bratr Chattušiliš II. Chetité dostali v rámci mírové smlouvy obilí, protože v říši byl hladomor.

c) Kolem roku 1200 př.n.l. říše náhle zaniká, vyvrácena útokem „mořských národů“.

5. Přínos chetitské civilizace

a) Převzala hodně vlivů z Mezopotámie: klínové písmo, literaturu. Některé jevy ukazují i na vliv Kréty (kult býka, palácový labyrint).

b) Náboženství - polyteismus

c) Stavitelství - vyniklo mohutné opevnění města Chattušaš a velký palác s labyrintem místností

6. Další národy žijící na území Malé Asie:

a) Frygové - vlastní stát v polovina 8. století př.n.l. Z řecké mytologie znám král Midás (oslí uši). Hlavní město Gordion, zánik počátkem 7. století př.n.l. (vpád kočovníků).

b) Lýdové - 7.-6. století př.n.l., západ Malé Asie, vznik po pádu Frýgie, hlavní město Sardy, boj proti Persii - porážka 547 př.n.l. (posl. král Kroisos).

Vložit komentář

Komentář*:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   tučné kurzíva odkaz
Jméno*:
E-mail:
ICQ:
WWW:
Opište číslici*:  šest

Komentarovy system: PHP.jonweb.cz
Kapitoly:
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Novinky:

20.10.2015
Obnova komentářů
Bohužel bez původních příspěvků.

 

31.08.2015
Archivace Národní knihovnou
Odteď je web archvivován coby národní kulturní dědictví WebArchivem.

 

25.01.2015
Přesun webu
Free hosting ucebnice-dejepisu.ic.cz zanikl.

 

10.10.2011
Komentářový systém
Postupně instaluji pro všechny články komentáře.

 

27.01.2009
Odkazy + obrázky
Přibyla sekce Odkazy.
Upravil jsem otevírání obrázků (bohužel jich stále hodně chybí).

 

23.09.2008
Článek z Wikipedie o Rokoku
Pro úplnost jsem přidal článek z Wikipedie o pozdním baroku, neboli Rokoku: Zde.

 

26.07.2008
Změna adresy, registrace ve vyhledávačích
Web jsem přenesl na novou adresu a zaregistroval jsem ho v několika katalozích.

 

17.04.2008
Dokončení webu
Web je hotový, připravený k obhajobě.

Copyright © 2008 - 2020 | All Rights Reserved

Design www.pajka.info | W3C XHTML 1.0 Strict | W3C CSS 3.0

www.jawa-50.cz |
 
Reklama